Artikler

pH-mätning

arrow_backTil oversigten

18. juli 2023 | Chemguard

Grundteori
En pH-elektrod (som egentligen består av två elektroder, läs mer under pH-elektrod) genererar i vattenlösning en mycket svag spänning som varierar beroende på vätejonkoncentrationen i vattenlösning. Förhållandet pH/mV-utslag är linjärt och det går därför att översätta uppmätt spänning till lösningens pH-värde. En pH-mätare mäter både spänningen och omvandlar värdet till pH. Spänningen som genereras är också beroende av lösningens temperatur, vilket är anledningen till att man ofta kompletterar en pH-mätare med en temperaturgivare. Funktionen ATC (Automatic temperature correction) innebär att instrumentet automatiskt visar ett temperaturkompenserat pH-värde. Dessa funktioner är något som alla våra instrument har. Oavsett vilket instrument du väljer har du dessa grundläggande funktioner.

Möjlighet att läsa den genererade potentialen i mV finns i alla våra instrument. Detta är användbart både vid felsökning och mätning av redoxpotential med ORP-elektrod.

Artikel er skrevet af:

Chemguard

Trygg och säker kemikaliehantering för alla

Vi tillhandahåller erfarenhets- och evidensbaserad kunskap inom processkemi, mätteknik samt personligt skydd till industri, offentlig förvaltning och myndigheter. Genom försäljning av högpresterande och miljöanpassade produkter säkerställer vi kundernas behov.

Vi är en trygg och säker partner för kunder och leverantörer.

Se profil
keyboard_arrow_up