Artikler

Guide: Sådan kommer du bedst i mål med egen grøn elektrificering

arrow_backTil oversigten

11. august 2023 | ABB A/S

Egen elproduktion med solceller og effektiv batterilagring er et effektivt modsvar, når den energikrævende virksomhed skal ruste sig mod stigende energipriser og usikkerhed om den offentlige forsyning. Men hvordan kommer I i gang? Det får du svar på ved at læse vores guide, der tager dig gennem de vigtigste spørgsmål og giver svarene på, hvordan I kan gribe den grønne elektrificering an.

Industrivirksomheder har fået en ny hovedpine i 2022. En energikrise krydret med en grøn omstilling har fået mange industrivirksomheder til at indse, hvor sårbar produktionen egentlig er i forhold til brown- og blackouts, og hvor lidt der skal til for at vælte læsset. Derfor er der lige nu stor efterspørgsel på løsninger, der kan afbøde de værste konsekvenser af en svigtende energiforsyning og sikre lokale alternativer.

En af de løsninger, der lige nu er særlig efterspurgt hos os, er decentral elproduktion. Med en decentral produktion kan energitunge industrivirksomheder producere egen elektricitet på stedet, typisk med et solcelleanlæg, og samtidig få strømmen lagret via effektiv batteriteknologi. Dermed opnår virksomheden ikke blot fuld fleksibilitet, men også en god forretning – både som investering og for at sikre en stabil produktion uafhængig af det offentlige elnets luner. Og så fremmer det omstillingen mod grøn energi og reduceret CO2-udledning.

At finde den rette opsætning for jeres virksomhed er en kompleks opgave og skal som regel skræddersyes direkte til jer. Herunder gennemgår vi nogle af de vigtigste spørgsmål, som industriledere har lige nu.

Hvis du overvejer en løsning med eget virtuelt kraftværk, skal du først og fremmest kunne sætte flueben ved et stort energiforbrug. Det vil som tommelfingerregel betyde, at du skal have minimum en 10 kilovolt spænding. Hvis du kører på 400 volt, vil det som oftest være mere relevant at spare på energien og udskifte for eksempel fossilt drevne maskiner og gamle driftsanlæg samt at optimere energiforbruget i kontor- og lagerlokaler for at blive mere grøn.

Hvis du har et stort el-forbrug, giver følgende tjekliste dig et overblik over vejen mod egen grøn elektrificering:


1) LAV EN BUSINESS CASE MED FOKUS PÅ ROI OG FORSYNINGSSIKKERHED

Etableringen af eget kraftværk er en investering på linje med en ny motor, elkedel eller kompressor, og investeringen skal forrentes for at få flyvehøjde. Derfor er det første skridt i processen at få lavet en business case ud fra jeres muligheder og udfordringer. Når I skal overveje at få jeres egen strømproduktion og -forsyning, er det nemlig ikke kun et spørgsmål om at få adgang til billigere elektricitet.

Business casen drejer sig i dagens usikre energimarkeder også om forsyningssikkerhed. Derfor bør jeres case-udregning også se på, hvad det vil betyde for jer at have en stabil strømforsyning, der for eksempel kraftigt minimerer antallet af brownouts og spændingsfald. I dag er der nemlig flere industrivirksomheder, der står med store to- og trecifrede milliontab på grund af udfald i det offentlige elnet.

Opgaven med at udregne business casen kan være kompleks, og derfor giver det mening, at I tidligt i processen involverer rådgivere og samarbejdspartnere – som ved andre store investeringer gælder det, at planlægning og indsigter giver det bedste resultat på sigt.

At få en grønnere og mere driftssikker elforsyning er en betydelig investering. Men hvis I har likviditeten, kan det ofte være mest hensigtsmæssigt at tænke opsætningen stort. Hos ABB har vi på det seneste haft flere kunder, der ikke har kunnet se en business case i et traditionelt solcelleanlæg, men hvis de køber ind på de nyeste muligheder for lagring af energi, bliver business casen pludselig meget interessant – selvom investeringen er noget større.


2) BEHOVSANALYSE OG OPSÆTNING

Som en del af processen med en business case er det vigtigt både at få klarlagt behovene og de konkrete muligheder for jer. I dag er batteriteknologien blevet så udviklet, at det giver helt nye muligheder for jeres energiforsyning. Men dimensioneringen af for eksempel eget kraftværk er afhængig af en række faktorer.

De vigtigste spørgsmål at afklare er:

 Hvor stort er vores forbrug, og hvordan er det fordelt ud over dagen?

 Hvor stor skal vores selvforsyningsdel være, og hvor længe skal vi kunne klare os uden det offentlige net?

 Hvilke dele af vores elforbrug er de vigtigste, og hvordan sikrer vi forsyningen til dem?

For de fleste virksomheder vil egenproduktionen gå til driftsmæssige processer. Men det skal også overvejes, om anlægget for eksempel kan bruges til at booste og føde jeres EV-opsætning (ladning af personbiler ved virksomheden). Det bliver vigtigt i fremtiden og er et krav for næsten alle større virksomheder.

Indtil nu har der manglet løsninger til at lagre energi fra sol- eller vindanlæg lokalt. Men batteriteknologien giver i dag helt nye muligheder for at tilpasse forbruget mest hensigtsmæssigt ud fra driftssikkerheds- og økonomiperspektiver. Netop de nye lagringsmuligheder gør, at I kan blive markant mindre afhængige af det offentlige elnet, mens I samtidig kan få udsigt til en markant bedre investeringscase.

Som investering er det i den indledende fase værd at overveje, hvordan I bedst muligt kan lade jeres anlæg indgå i frekvensreguleringsmarkedet. En overskydende kapacitet i jeres anlæg kan indgå i det offentlige net for at sikre stabiliteten. Det er økonomisk lukrativt, da I generelt bliver godt betalt for de kWh, I sender ud i nettet, og som I reelt set ofte godt kan undvære. Hertil kommer muligheden for at stille overskudsplads på energilageret til rådighed, når der er overskud af elektricitet i elnettet. Som med flere andre aspekter kan det være givet godt ud at trække kompetente samarbejdspartnere med ind i overvejelserne.


3) HAR I STYR PÅ INFRASTRUKTUREN? KAN I GØRE JERES PRODUKTIONSUDSTYR MERE GRØNT?

Før I begynder at smække solceller på taget og opsætte transformere og batteristationer, er det også vigtigt, at I får klarlagt, hvilken el-infrastruktur, I har. Muligvis har I allerede infrastrukturen, der passer til en opsætning med egen, grøn strømproduktion. Men det kan også være, at der skal laves justeringer. Under alle omstændigheder er det vigtigt for rentabiliteten ved projektet, at I får helt styr på den del også.

Mens I undersøger jeres infrastruktur, er det også en god idé at tage et kig på, hvordan jeres produktionsudstyr ser ud med klimabriller. Det hjælper naturligvis på jeres CO2-belastning at få jeres egen grønne strømkilde, men hvis I stadig primært har for eksempel fossilt drevne kedler eller turbiner, kan det måske være fornuftigt at udskifte dem i samme ombæring.

Det er vigtigt, at I kigger holistisk på jeres elforsyning, men også på elforbruget. Især i produktionen, hvor de store energi-slugere som regel findes, kan der være store klimamæssige og (økonomiske) gevinster at hente. På den måde når I bedst muligt i mål med at få så grøn en profil som muligt.


4) OFFENTLIG GODKENDELSE OG TILKOBLING TIL NET

De praktiske udfordringer er stille og roligt blevet ryddet af vejen, og I er nu for alvor klar til at komme i gang. Men I skal stadig have godkendelser fra det offentlige, før I kan begynde anlægsprocessen. I skal også have en afklaring med forsynings- og netselskaberne, hvis I ønsker at indgå i frekvensreguleringen.

Også her kan det være relevant at inddrage samarbejdspartnere hurtigst muligt i processen, så I får de nødvendige tilsagn og godkendelser i hus.


5) IMPLEMENTERING OG DRIFT - OPFØLGNING OG OPTIMERING

Med alle forberedelserne på plads, og hvis I i den proces er nået frem til for eksempel at opstille et lokalt, virtuelt kraftværk, kan I nu gå i gang med selve anlægsprocessen. Her vil det ofte være jeres samarbejdspartnere og leverandører, der står for at producere prototyper og efterfølgende implementere de forskellige indsatser.

Når anlægsprocessen er færdig, bør I køre test og sammenligninger for at finde frem til den rette opsætning, så alle dele af anlægget kører efter planen, inden I overgår til almindelig drift. Det er selvfølgelig stadig vigtigt, at I monitorerer og evaluerer jeres produktion og forbrug.

Hvis jeres behov ændrer sig radikalt, kan det være nødvendigt med justeringer i opsætningen. Det er netop en af styrkerne ved for eksempel ABB’s løsning, der bliver til i et samarbejde med solcelleleverandøren Solar Polaris og software- og tech-virksomheden Hybrid Greentech, der blandt andet leverer den software, der hele tiden sørger for, at I har den optimale drift og ROI.


6) MILJØBONUS 😊

På den korte bane er drivkraften bag en grønnere energiprofil ofte, at det er en god investeringscase for velkapitaliserede virksomheder. Men forsyningssikkerheden er også kommet højt op på ledelsesagendaen siden sommeren 2022.

En ekstra bonus, som er relevant især på den lidt længere bane, er en minimeret CO2-udledning. At få en grøn profil har de seneste år stået som et vigtigt pejlemærke for virksomhedsledelsen, og selvom der også er andre driftsudfordringer lige nu, er den grønne omstilling stadig vigtig. Naturligvis fordi I er en ansvarlig virksomhed, der godt kan se, at vi alle er nødt til at ændre vores energiforbrug. Men også fordi erhvervslivet skal leve op til strammere regulering de kommende år – og hvis I skal nå for eksempel jeres 2030-mål, skal I sandsynligvis i gang med projekteringen allerede nu.

For at sætte fut under den grønne omstilling er der økonomiske gulerødder at hente for de virksomheder, der er allerbedst til at overgå til vedvarende energiforbrug.

Jo større en del af energiforbruget, der er grønt og vedvarende, desto færre energiafgifter bliver I pålagt. Det er også et parameter, som skal tages med i jeres beregning af, hvordan jeres energiforbrug skal blive grønt, og om det for eksempel skal være ved hjælp af jeres eget kraftværk.

Lyder det interessant? Så kig forbi vores stand på hi-messen og lad os tage en snak.

Flere artikler fra ABB A/S

Artikel er skrevet af:

ABB A/S

ABB er teknologisk førende inden for elektrificering og automation, der muliggør en mere bæredygtig fremtid med effektivt brug af ressourcer. Ved at forbinde teknisk knowhow og software optimerer vores løsninger den måde, hvorpå ting fremstilles, transporteres, drives og betjenes.

ABB bygger på mere end 130 års ekspertise, og vores ca. 105.000 medarbejdere brænder for at udvikle løsninger, der kan accelerere den industrielle transformation.

Se profil
keyboard_arrow_up