Dagsprogram
Torsdag d. 5. oktober

Bliv beriget med faglig relevant viden på HI-messens scener

Udforsk programmet og mød dygtige eksperter fra alle hjørner af branchen, når de på HI-messen deler ud af faglig viden og giver indblik i hvilke tendenser, der venter industri- og teknologibranchen i fremtiden.

Programmet opdateres løbende og der tages forbehold for ændringer.

Programmet opdateres løbende og der tages forbehold for ændringer

08:00 - 12:00

HALL F - TECHNOMANIA

09:00-10:00 | Digital acceleration og bæredygtighed – sådan udnytter du data og teknologi til at sætte turbo på den grønne omstilling

MAIN STAGE

Danish
Hør hvordan data og teknologi bidrager til at sætte skub i den grønne omstilling. Digitalisering er en løftestang for den grønne omstilling og spiller en helt afgørende rolle for energieffektivitet, udbyning af fremtidens energi økosystem og helt nye grønne forretningsmuligheder.

Om oplægget:
Under dette oplæg vil Nana Bule inspirere dig til, hvordan du som leder kan sætte skub i den grønne omstilling i din virksomhed ved hjælp af data og teknologi. Du skal som leder både have blik for de krav der kommer til rapportering på bæredygtighed, de nye muligheder og forretningsmodeller, der kan opstå i den grønne omstilling – og hvordan du leder den digitale og grønne transformationen.

Du får konkrete eksempler og cases fra virksomheder, der har været igennem processen og inspiration til, hvordan du kan gribe det an i din organisation. Det handler også om at skabe engagement og begejstring for forandringen, så alle kan se den konkrete værdi, forandringen skaber – for samfundet, virksomheden og medarbejderne.

Speaker:
Nana Bule er én af Danmarks største profiler inden for tech og ledelse. Hun er tidligere CEO for Microsoft i Danmark og Island og arbejder i dag som rådgiver for den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Nana har bestyrelsesposter i Arla, Energinet og Novo Nordisk Fonden, og er formand for regeringens Digitaliseringsråd. Hun er ligele-des formand for taskforce om Sol og vind på land, under den nationale energikrisestab (NEKST).

Tilmeld dig her

09:00-10:00 | Supercharging Battery Storage Efficiency for Sustainability

FRAME STAGE

Great Britain
To enable clean energy and mobility, companies around the world turn to batteries as an important pillar of their business strategy. Learn why battery intelligence is a vital part of it.

About the talk:
Explore the future landscape of our energy systems, where renewable energies intersect with data science and artificial intelligence. As the battery market experiences unprecedented growth, it's essential to understand today the technologies that will shape tomorrow's world.

This talk delves into the ubiquitous role of energy storage systems, specifically focusing on batteries that power everything from your smartphone to electric buses to grid scale storage systems. Learn about the challenges and properties of modern energy storage and how we can make these systems safer and more efficient.

For industry leaders and stakeholders, the application of data analysis in energy systems offers strategic advantages in efficiency, cost-reduction, and sustainability. Don't miss this opportunity to deepen your understanding of how data-driven solutions will revolutionize energy storage and usage.

Speaker:
Lucas is an energy engineer at ACCURE who operates at the intersection of data science, technology, and sustainability—right in the heart of the Venn diagram. He received a degree in energy engineering with focus on renewable energies from RWTH University in Aachen, Germany. Today, Lucas is based in Tallinn, Estonia, and spends his free time cooking for friends and keeping them entertained with observations about everyday life.

Tilmeld dig her

10:00-11:00 | Automatisering af danske slagterier

IMPACT STAGE

Danish
Indlægget vil diskutere de løsninger og udfordringer Danish Crown arbejder med – herunder en meget kompleks virkelighed med konstant variation i råvarerne.

Om oplægget:
Danmarks fødevareindustri har uden sammenligning de højeste lønninger i verden – typisk en timeløn mellem 2-3 gange højere end andre lande i Europa. Derudover er især slagterier uhyre vanskelige at automatisere eftersom variationen er enorm og fordi man arbejder med levende dyr, hvilket gør at nedetid ikke en mulighed. Det er derfor en kompleks opgave. Indlægget forsøger at give et bud på, hvordan Danish Crown arbejder med at løse det.  

Speaker:
Henrik Andersen er teknisk direktør hos Danish Crown med mange års erfaring fra virksomheder, som leverer automation til den globale kødindustri. Danish Crown er en af verdens største kødvirksomheder med 26.000 ansatte, 89 fabrikker og en omsætning på mere en 65 mia.kr 

Tilmeld dig her

10:00-11:00 | Fra vision til virkelighed: Lokalt erhvervseventyr med Power-to-X

FRAME STAGE

Danish
Raffinaderiet Crossbridge Energy og brintvirksomheden Everfuel er gået sammen om det nyskabende HySynergy-projekt i Fredericia, som skal være med til at skabe fremtidens grønne brændstoffer. Et projekt, der har krævet mod og fremsynethed. Indtil videre har projektet ført til opførelsen af en af Europas største brintfabrikker med en forventet daglig produktion på 8 ton brint. Men ambitionerne er endnu større!

Om oplægget:
Marlene Christensen, Crossbridge Energy, og Ulrik Torp Svendsen, Everfuel, præsenterer og tegner et billede af de to first-mover-virksomheder, der arbejder sammen om at levere mærkbare CO2-reduktioner i transportsektoren - fra idéudvikling til færdige grønne produktionsanlæg.

Speaker:
Marlene Christensen er Business Director hos Crossbridge Energy, der ejer og driver raffinaderiet i Fredericia. Marlene har blandt andet det overordnede ansvar for den afdeling, der arbejder med de grønne, strategiske projekter i virksomheden, herunder HySynergy-projektet.

Ulrik Torp Svendsen er Director PtX Development hos EverFuel siden januar 2023. Før arbejdede Ulrik hos KK Wind Solutions som Director Power-to-X fra 2021 til 2023. Ulrik har siddet i bestyrelsen for Nordik Hydrogen Partnership siden 2019. Fra 2016-2021 arbejdede Ulrik sammen med Nel Hydrogen, en H2ME-partner med forskellige stillinger, herunder Global Key Account Manager.

Tilmeld dig her

11:00-12:00 | Sådan accelererer vi grøn omstilling af den tunge transport

MAIN STAGE

Danish
Danmark bør gå forrest med storskalaproduktion af grønne brændstoffer via Power-to-X. Det er en afgørende teknologi, som skal være med til at erstatte en væsentlig del af det fossile energiforbrug i vores tunge transport, som er vanskelig at elektrificere direkte. Potentialet for de grønne brændstoffer er kolossalt. Efterspørgslen forventes at eksplodere i løbet af ganske få år, når skibsfart og luftfart skal arbejde hen imod CO2-neutralitet. Men hvor tæt er vi på at skabe en industri for Power-to-X til at understøtte en grøn transportsektor, og hvad skal der til for, at vi kan accelerere omstillingen af den tunge transport?

Om oplægget:
Teknologivirksomheden Stiesdal udvikler og kommercialiserer teknologier til grøn omstilling inden for Power-to-X, herunder brændstoffer til bl.a. fly. Virksomheden har udviklet et SkyClean-anlæg, hvor de anvender pyrolyse-teknologien til at udnytte halm og andre restprodukter fra landbruget både til at lave grønt brændstof og til fangst og lagring af CO2. Stiesdal præsenterer, hvordan virksomheden udvikler og arbejder med Power-to-X.

Men hvad med lastbilerne? Hvilke muligheder har den tunge transport for grøn omstilling nu og de kommende år? Og hvad giver bedst mening både økonomisk og ressourcemæssigt. Mikael Voigt fra Hessel Trucks fortæller om, hvordan Mercedes-Benz Trucks arbejder med at gøre den tunge vejtransport mere grøn med el-lastbiler. Flere teknologier er i spil, og som altid spiller økonomi og politiske initiativer ind.

Speakers:
Peter Lindholst, arbejder med Strategic Business Development i Stiesdal SkyClean. Peter er ingeniør og Ph.d. med en lang karriere i virksomheder som Vestas, Grundfos og Danfoss bag sig. På visitkortet står der meget rammende Green-Tech Explorer.

Mikael Voigt, eMobility & PR Manager, Hessel Trucks, står i spidsen for den danske Mercedes-Benz og Fuso omstilling til fossilfrie lastbiler. I 2030 forventer Mercedes-Benz at 60% af produktionen vil være 0-emissionslastbiler, og i 2039 forventer i ikke mere at producere diesel lastbiler i hverken Europa, Nordamerika eller Asien.

Tilmeld dig her

11:00-12:00 | Forandringsledelse med visioner - sådan bringes byggeindustrien ind i fremtiden

FRAME STAGE

Danish
Få del i Thomas’ hands-on tilgang til forandringsledelse i byggeindustrien og hør hvorfor Kim Jung Un sad med ved bordet i Skandibyg.

Om oplægget:
Du får indsigt i, hvordan Thomas er lykkedes med at skabe markante forandringer i en række traditionsbundne selskaber i byggeindustrien. Han har på et tidligt tidspunkt set behovet for at ændre mod miljø og bæredygtigt byggeri – som starter fra den øverste ledelse og rækker ned til den enkelte håndværker. Nøgleord: dialogbaseret forandringsledelse, langsigtet vision, give noget videre til næste generation og personlige eksempler fra Thomas’ ledergerning.

Speaker:
Thomas Raunsbæk, Koncerndirektør, CEO for Nordic Wood Industries A/S. Thomas har igennem en årrække arbejdet med ledelse og virksomhedsudvikling i produktions- og serviceselskaber og har siden ’21 været koncerndirektør for Nordic Wood Industries. Thomas brænder for at gøre en forskel som leder i en koncern, der af natur er grøn.

Tilmeld dig her

11:00-12:00 | IDA Zonen: Rekruttering og fastholdelse - når der er kamp om de STEM-uddannede

IDA STAGE, 1. SAL I IDA ZONE

Danish
Mangel på arbejdskraft er en af Danmarks absolut største udfordringer lige nu. Danske virksomheder har længe haft udfordringer med at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft – og særligt efterspørgslen på STEM-uddannede profiler er stor.

Kom forbi og bliv klogere på, hvad IDA og Green Power Denmark ved om de STEM-uddannedes motivation og virksomhedernes kompetencebehov i relation til fastholdelse og rekruttering, og få viden om processen fra rekruttering til fastholdelse af de nyuddannede STEM-profiler.

Indholdet er målrettet virksomhedsledere og HR-ansvarlige, og vil veksle mellem oplæg, dialog og erfarings- og videndeling.

Program

 • Oplæg v/virksomhedskonsulenter fra IDA: Fakta og tendenser i relation til fastholdelse og rekruttering – hvad ved vi om STEM-profilernes behov, ønsker og handlemønstre ift. rekruttering og fastholdelse?
 • Oplæg v/karrierekonsulent omkring nyuddannede STEM-profiler – viden om processen fra rekruttering til fastholdelse af nyuddannede og perspektiver på nyuddannede som mulige kandidater
 • Oplæg v/Green Power Denmark om arbejdskraft til den grønne omstilling - rekruttering og kompetencebehov med fokus på STEM-uddanned
 • Mulighed for sparring med IDAs konsulenter samt erfarings- og videndeling mellem deltagerne

OBS! Tilmelding til arrangementet er nødvendig, da det er en lille eksklusiv side event med plads til max 22 deltagere.

Tilmeld dig her

HALL C - SVEJSECAFÉEN

10:30-11:00 | Fra verdensmål til grønne smede kompetencer

Danish
Hvad betyder verdensmålene for den grønne smed og hvordan implementeres det i uddannelsen af smede. Et udviklingsprojekt der skal give smedesvende klimaunderstøttende handlekompetencer og blive ”grøn omstillings” -ambassadører i metalvirksomhederne.

Speaker: 
Anders Flyvbjerg og Lars Holmsgaard, Tradium

11:00-11:30 | Fossil free steel

Danish
En kort gennemgang af SSAB rejse mod produtktion af fossil frit stål.

Speaker: 
Mark Larsen, Area Sales Manager SSAB DK, SSAB

11:30-12:00 | Når bæredygtighed og dokumentation indtænkes i forretningen

Danish
Oplægget vil have fokus på hvordan virksomheder bør indtænke bæredygtighed og cirkulær økonomi i deres forretning, samt hvordan dokumentation spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. 

Ved at dokumentere og rapportere sin bæredygtighedsindsats kan virksomheder demonstrere sit engagement i at skabe en mere bæredygtig verden, samt sikre troværdigheden af kommunikation om dette. Den stigende efterspørgsel på data og dokumentation ses også i lovgivningen, hvor kravene for miljø- og klimaudsagn skærpes og European Green Deal søger at skabe gennemsigtighed og konsistens gennem rapporteringskrav for ESG (miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer). 

Det er imidlertid vigtigt at huske, at dokumentation ikke kun handler om at vise resultaterne af en virksomheds indsats. Det handler også om at identificere og adressere områder, hvor der kan gøres mere for at forbedre bæredygtighedspræstationen. Gennem analyser som livscyklusvurdering (LCA), Carbon Footprint eller Klimaregnskaber, kan virksomheder blive klogere på virksomhedens eller et specifikt produkts egentlige miljøpåvirkning, og dermed arbejde med at reducere deres påvirkning af miljøet. 

Der vil i oplægget yderligere reflekteres over hvordan man som virksomhed i praksis kommer i gang med den grønne omstilling. Hvor skal der sættes ind og hvordan prioriterer jeg det væsentlige for netop min virksomhed? 

Speaker: 
Christine Bang Kragelund, Forretningsudvikler, Ressourcer og Cirkulær Økonomi, FORCE Technology

HALL J1 - DI PRODUKTION

DI PRODUKTION STAGE

Danish
Regeringen har besluttet at investere flere penge i de danske erhvervsskoler. Spørgsmålet er så nu, hvordan vi bruger dem bedst muligt? Vi vil gerne uddanne så mange dygtige faglærte som muligt over de kommende år. Det betyder, at vi skal have flere til at vælge en erhvervsuddannelse, vi skal have flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse og vi skal sikre, at dem, der gennemfører, bliver så dygtige som overhovedet muligt. Så hvordan gør man det?

Det har vi samlet et knivskarpt panel, som forhåbentlig kan gøre os alle sammen klogere på:

Peter Trillingsgaard, Branchedirektør, DI Produktion
Martin Holmgaard, udd.dir., Herningsholms Erhv.skole
Julie Kølster Madsen, formand EEO
Anne Sophie Madsen, dir. f. fonden for håndværkskollegiet
Jesper Kvistgaard, udd.leder, Grundfos A/S.

DI PRODUKTION STAGE

Danish
Kom og mød Jeppe P. Mikkelsen, som netop har vundet EM-sølv til Euroskills 2023 i Polen. Jeppe fortæller blandt andet, hvordan han fandt ud af, at han skulle være automekaniker, hvad Skills-konkurrencerne har betydet for ham og hvad han drømmer om at bruge sin uddannelse til.

HALL K - 3D TECH

3D TECH STAGE

Danish
Over messens tre dage dyster dygtige erhvervsskoleelever i forskellige 3D print-opgaver. Kom og klap konkurrencen i gang og hør mere om det spændende projekt.

Speaker: 
Troels Høyrup Nepper, Projektleder, Videnscenter for Håndværk, Design og Arkitektur

3D TECH STAGE

Danish
Er der kvalitet nok i erhvervsuddannelserne i dag? Formår danske virksomheder at udnytte de nye teknologiske muligheder? Bør vi gøre noget for at få flere faglærte i Danmark? Det er nogle af de emner som paneldeltagerne vil debattere. I umiddelbar forlængelse af debatten er der kåring og præmioverrækkelse til vinderne af DM i 3D print.

Speakers: 
Michael Boas Pedersen, Chefkonsulent i Dansk Industri og næstformand i SkillsDenmark
Jesper Kvistgaard, Uddannelsesleder, Grundfos
Martin Lyhne Holmgaard, Uddannelsesdirektør, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

Moderator: 
Henrik Hansen, Erhvervsdirektør, Business Viborg

3D TECH STAGE

Danish
Efter 3 dages intens arbejde med løsning af opgaver, skal vinderen af DM i 3D Print for Erhvervsskoleelever for første gang findes på HI.
Der vil efterfølgende være mulighed for at møde deltagerne og se de printede løsninger i konkurrenceområdet, hvor alle er velkomne.

HALL M

09:00-09:40 | Den kommende Maskinforordning - og andet nyt om CE-mærkning af maskiner

CONFERENCE ROOM M21+22

Danish
Nye krav på vej. Bliv klædt på til at møde de nye krav og udnytte de nye muligheder, der er på vej med den ny Maskinforordning. Maskinsikkerhed ApS orienterer om den kommende Maskinforordning i hovedtræk. Desuden oplyses om nye standarder og standarder på vej, fx ny EN ISO 12100 Risikovurdering, EN ISO 13849-1 Sikre styringer, EN ISO 10218-2 Robotløsninger og EN ISO Maskiners brugsanvisning.

Speaker: 
Hans Morten Henriksen, Direktør, Maskinsikkerhed ApS

Tilmeld dig her

10:00-10:40 | Nye krav om risikovurdering og CE-mærkning

CONFERENCE ROOM M21+22 

Danish
Få gode råd til hvordan du kan få dine CE-mærkningsopgaver på plads.

Vi oplever, at de større virksomheder stiller væsentligt strengere krav til underleverandørernes arbejdsmiljø og sikkerhed, herunder CE-mærkning af produktionsapparatet. Det giver opgaver til både brugervirksomheden og dens leverandører af maskiner og maskinservice.

Desuden har både Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet strammet op omkring risikovurderingen af maskiner, herunder ombygning/ændring med dokumentation for kontrollen før brug. Nye regler kan give mærkbare bøder. Hvad er nyt, og hvordan du kommer fornuftigt i mål.

Speaker: 
Hans Morten Henriksen, Direktør, Maskinsikkerhed ApS

Tilmeld dig her

11:00-11:40 | Den gode designproces og CE-mærkning - PtX, grøn energi, medicinalindustri, den ny fabrik mm.

CONFERENCE ROOM M21+22

Danish
Havde vi da bare vidst det noget før!

Projekter har gavn af at regler og krav er kendt så tidligt i projektforløbet, at projektlederen kan nå at efterkomme regler og krav hensigtsmæssigt. Maskinsikkerheds projektplanlægningsmetode kan anvendes i både enkle og meget komplicerede projekter, så budget, tidsplan, krav m.m.  kan holdes inden for det rimelige. Vi gennemgår metoden, set i forhold til faldgruber i små og større projekter, inkl. praktisk brug af både EN ISO 12100 Risikovurdering og HAZOP i projekter, i EU/EØS, USA, Canada mv.

Speaker: 
Hans Morten Henriksen, Direktør, Maskinsikkerhed ApS

Tilmeld dig her

12:00 - 14:00

HALL C - SVEJSECAFÉEN

13:00-13:30 | Det her kan vi gøre bedre

Danish
Uddannelse er et fælles ansvar, alle unge skal have en reel mulighed for uddannelse og for at lykkes.

Speaker: 
Torben Larsen, CEO, Give Steel

 

Danish
Hos HJHansen Recycling Group skaber vi en verden, der tager ansvar for fremtiden ved at behandle genanvendelige materialer som essentielle ressourcer. For det gør en forskel at genanvende jern og metal - fx er CO2-besparelsen op mod 92% ved at genanvende aluminium og op til 58% for jern frem for at producere nyt fra miner. 

Der er et massivt pres på klodens naturlige ressourcer. Og knapheden på råstoffer er voldsomt. Derfor er det ikke nok at mene det rigtige. Vi skal gøre det rigtige. Og det skal produktionsvirksomhederne også. Sortering af sine restfraktioner er hele grundlaget for ansvarligt forbrug, for jo renere fraktioner des højere kvalitet i genanvendelsen, hvilket gør at mindre skal udvindes fra ny. 

Hos HJHansen Recycling Group baserer vi vores indsatser inden for Environment, Social og Governance (ESG) på data. Har vi ikke data, skaffer vi dem. For data er nøglen til, at vi bruger vores kræfter der, hvor det giver mest mening og skaber de største resultater. 

Kom forbi torsdag d. 5. oktober fra 13:30-14:00 hvor vi vil fortælle mere om, hvordan vi hos HJHansen Recycling Group arbejder med ESG-data gennem hele vores værdikæde.

Speaker: 
Kasper Bay Simonsen, Segmentchef, HJHansen Recycling Group

 

HALL F - TECHNOMANIA

12:00-13:00 | Quantum Technology for Cybersecurity

FRAME STAGE

Great Britain
Quantum computers will break the security of current cryptosystem used to secure all of today’s communication. Here, I will present solutions to this problem based on quantum technology.

About the talk:
Quantum computers are heavily researched and constant progress is reported. While quantum computers are expected to solve important problems in drug development, finance and logistics, it is also clear that they will break current cryptosystems.

Solutions to this problem are already required now as encrypted data can be harvested and deciphered later when the technology is available. To solve this problem new cryptosystems based on quantum physics are at the horizon providing future proof security. In this talk I will discuss them and outline activities in Denmark towards their deployment.

Speaker:
Tobias Gehring is Associate Professor at DTU and co-founder of Alea Quantum Technolo-gies. Alea Quantum Technologies is a  spin-off of DTU providing quantum security for the quantum era. 

Tilmeld dig her

12:00-13:00 | Kan elektriske lastbiler skabe revolution på vejene?

IMPACT STAGE

Danish
EU har indført skrappe CO2-krav til lastbilproducenterne, men i Danmark er der endnu kun få grønne lastbiler på vejene. Spørgsmålet er, hvor meget af den tunge vejtransport, der kan elektrificeres? Hvordan sikrer vi, at der er strøm nok til eldrevne lastbiler? Og er der overhovedet kapacitet nok til at transportere strømmen i elnettet?

Om oplægget:
Lyt med, når vi tager temperaturen på den grønne omstilling af den tungeste vejtransport. Daria Rivin, Rådet for Grøn Omstilling, giver overblikket over de forskellige grønne drivmidler og hvad producenterne har på vej af nye grønne lastbiler. Kasper Berggren, Hitachi Energy fortæller om hvilke behov elektriferingen stiller til den nye, essentielle ladeinfrastruktur samt hvordan innovative teknologier fra industrien kan bidrage til den grønne revolution på landevejen. Michael Mertov, Peder Olsen og Søn Fragt, præsenterer erfaringer med at bruge ellastbiler i deres flåde.

Speaker:
Kasper Berggren, Hitachi Energy, er Account Manager I Hitachi Energy Danmark, hvor han arbejder med at fremme en bæredygtig energifremtid for alle.

Michael Mertov, Peder Olsen og Søn, Driftsdirektør og har arbejdet med grønomstilling af vognparken i 4 år, og har haft el-lastbil i 2 år.

Tilmeld dig her

13:00-14:00 | Sådan inspirerer Topsøe den næste generation til at lykkes med Power-to-X teknologierne

FRAME STAGE

Danish
Selvom udfordringerne ved nuværende fossile løsninger er tydelige, er der ikke udsigt til, at politikerne ændrer status quo. Det bliver derfor vigtigere og vigtigere, at vi får oplært og trænet den næste generation af ingeniører til at implementere de grønne løsninger.

Om oplægget:
Christian Dannesboe har arbejdet med Power-to-X teknologierne siden 2015 - inden emnet blev ”hot.”
Christian har arbejdet med produktion af grønne molekyler i form af ammoniak, metanol, metan mv. der i Power-to-X anlæg kan produceres i samspil med elnettet.

Hør, hvordan Christian Dannesboe inspirerer næste generation til at løse problemet.

Speaker:
Christian Dannesboe, Principal Scientist ved Topsoe og uddannet kemiingeniør fra Aalborg Universitet. Han har derudover PhD i Power-to-Naturgas fra Aarhus Universitet. Topsoes hovedkvarter er i Lyngby, men Christians primære arbejdsplads er ved Biogasanlægget under Aarhus Universitet (AU Viborg).

13:00-14:00 | Power-to-X: Hvilke synergier er der mellem havvind og brint?

MAIN STAGE

Danish

Nordsøen og Østersøen har et stort uudnyttet potentiale for havvind. Men elnettet kan ikke alene absorbere de enorme mængder energi. Derfor er brint nødvendig som en nøgleteknologi til at transportere og opbevare energi.

Om oplægget:
Sessionen vil udforske synergierne mellem udbygning af havvind og brint som energibærer og lagringsteknologi. Anders Bavnhøj, Energinet, Jørgen Scheel, Siemens Gamesa Renewable Energy og Thomas Hwan Jensen, RWE Renewables, vil give deres bud og præsentere potentialet for Power-to-X og udforske synergierne mellem havvind og brint.

Speaker:
Anders Bavnhøj Hansen, chefingeniør i Energinet Systemperspektiv og arbejder med Energinets analyser af Power-to-X i energisystemet. Herunder også perspektiver for Power-to-X i samspillet mellem el, brint, havvind og nye lagringsteknologier i fremtidens energisystem.

Jørgen Scheel, kandidatgrad i Mekanisk Design fra Aalborg Universitet og har siden 2021 været Head of Demonstration & Piloting hos Siemens Gamesa Renewable Energy. Fra 2017 til 2020 har han haft stillinger i USA, hvor han etablerede Siemens Gamesas offshore-forretning i Nordamerika.

Thomas Hwan Jensen Head of Regulatory Affairs Denmark & Hydrogen Nordics hos RWE Renewables, hvor han er ansvarlig for havvind og brintrelaterede aktiviteter. Thomas har arbejdet med brint og PtX siden 2016 og har lavet en økonomisk beregning af sammenhængen mellem peak-shaving og en brintrørforbindelse fra North Sea Wind Power Hub, hvilket i dag kendes som Energiø Nordsøen.

Tilmeld dig her

13:00-15:00 | IDA Zonen: Netværk og café for IDAs aktive

 IDA STAGE, 1. SAL I IDA ZONE

Danish
Er du aktiv i IDA (frivillig), så kig forbi og netværk sammen med andre aktive IDA-medlemmer på Technomania. Er du ikke aktiv endnu, ja så er du også velkommen til at komme forbi og høre om de forskellige muligheder for at være en del af et helt særligt fællesskab i IDA.

IDA har denne gang valgt at invitere foreningens aktive ind til et netværksarrangement i forbindelse med Technomania. Det foregår i et uformelt cafemiljø på 1. salen i IDA Zone i midten af Technomaniauniverset i hal F.

I hyggelige rammer og med en god kop kaffe i hånden kan du fx udveksle idéer til nye spændende arrangementer, som IDAs medlemmer kan få glæde af, tale om dine oplevelser på hi-messen, møde nye aktive med nye indsigter og cache op med kollegaer i branchen og IDA-netværket.

Vidste du, at du også kan blive uddannet netværksfacilitator i IDA?
Som en ny måde at være frivillig på tilbyder IDA en netværksfacilitatoruddannelse for IDA-medlemmer. Uddannelsen er for dig, der gerne vil gøre en forskel for andre IDA-medlemmer som frivillig facilitator for en IDA-netværksgruppe og samtidig udvikle dine kompetencer. Kom forbi caféen og hør nærmere!

Endnu ikke aktiv i IDA?
IDAs aktive består blandt andet af medlemmer, som laver arrangementer inden for fagteknik, personlig udvikling og social/kulturelle temaer. Derudover er der også frivillige i IDAs facilitatorkorps, der faciliterer netværksgrupper for andre IDA-medlemmer. Hvis du endnu ikke er aktiv i IDA, men gerne vil høre, hvad det indebærer, og hvordan man bliver det, så er du også velkommen til at komme og hilse på.

Medarbejdere fra IDA står klar til at fortælle mere og besvare dine spørgsmål.

OBS! Tilmelding til arrangementet er nødvendig, da det er en lille eksklusiv side event med plads til max 22 deltagere.

Tilmeld dig her

HALL J1 - DI PRODUKTION

DI PRODUKTION STAGE

Danish
Danske virksomheder bruger allerede AI, og integrerer AI i deres produkter.

Få et hurtigt indblik i hvad andre gør og bliv inspireret til selv at komme i gang med AI.

 

HALL K - 3D TECH

13:00 - 13:45 | Avancerede NDT- og inspektionsteknikker til vedligeholdelse af anlæg

3D TECH STAGE

Great Britain
De udfordringer, som servicevirksomhederne står over for, bliver mere og mere fremtrædende. For det første finder disse problemer sted på et marked, der består af gammel, hurtigt aldrende infrastruktur, hvilket medfører en øget efterspørgsel på inspektion. Desuden er der mangel på kvalificeret arbejdskraft, og der er flere erfarne teknikere, der går på pension, hvilket lægger et stort pres på servicevirksomhederne for at holde trit med projekterne og overholde deres kontrakter. 

På den ene eller anden måde skal der opnås produktivitetsgevinster for at imødekomme den stigende efterspørgsel med mindre arbejdskraft. 

Dette indlæg vil diskutere NDT-applikationer til overfladeskader løst med en 3D-scanner.
3D-scanningsløsninger involverer kun en kort indlæringskurve og kræver færre certificeringer end traditionelle teknikker. 
De er også meget hurtigere end manuelle værktøjer, hvilket giver hurtig implementering i felten og øjeblikkelige rapporter, der er direkte tilgængelige i felten.

Inspektionsresultaternes filformat genererer metrologisk nøjagtighed, sporbare data over tid samt menneskeuafhængige resultater, der eliminerer målevariationer og tvetydighed i resultattolkningen. 
Dette indlæg vil også introducere denne relativt nye teknik med hensyn til ydeevne og begrænsninger, og derefter vil vi præsentere en oversigt over de forskellige applikationer, der er tilgængelige i alle traditionelle NDT-industrier såsom olie og gas, rumfart, kraftproduktion og meget mere.

Speaker:
Roberto Usai, Business Development Manager - Energy Sector, Creaform

 

HALL M

12:00-12:40 | ATEX i virkelighedens verden

MEETING ROOM M21+22

Danish
Få et værdifuldt indblik i området ATEX og eksplosionssikring. Hør fra en specialist, hvad du selv kan løse uden større vanskeligheder.

ATEX og eksplosionssikring kan være kompliceret, men langt de fleste opgaver er enkle at løse.
Vi giver en kort introduktion til begrebet og viser veje til, hvordan man selv kan få et overblik over opgaver og vælge produktionsvenlige løsninger.

Speaker: 
Hans Morten Henriksen, Direktør, Maskinsikkerhed ApS

Tilmeld dig her

13:00-14:00 | Ny afløser til Maskindirektivet – Hvilke nye krav er der i Maskinforordningen EU 2023/1230?

MEETING ROOM M21+22

Danish
Hvilke nye krav er der i den kommende maskinforordning, som maskinbyggeren skal være opmærksom på?

Med vedtagelsen af Maskinforordningen EU 2023/1230 er der nu klarhed om den fremtidige lovgivning inden for maskinsikkerhed. Nye tilgangsvinkler og emner som f.eks. digitaliseringen krævede en videreudvikling af maskindirektivet.  

Den nye maskinforordning vil fra januar 2027 gælde for alle virksomheder, der konstruerer, sælger og importerer maskiner til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Denne konference sætter fokus på de væsentligste ændringer, som maskinbyggeren skal være opmærksom på, herunder bl.a.:

 • Skærpede krav til delmaskiner og særligt farlige maskiner
 • Nye krav vedr. digitale teknologier som kunstig intelligens og cyber security
 • Mulighed for digital brugsanvisning
 • Konkrete retningslinjer for ombygning af maskiner

Speaker: 
Tom Lorentzen, CMSE® - Certified Machinery Safety Expert (TÜV Nord), CECE - Certified Expert in CE Marking (TÜV Nord), FS Eng (TÜV Rheinland), Machinery Safety Consultant, Pilz Skandinavien K/S

Tilmeld dig her

14:00 - 16:00

HALL F - TECHNOMANIA

14:00-15:00 | Open Source Chip-design

IMPACT STAGE

 Danish
De sidste 3 år er mere end 500 chip blevet designet og sendt til fabrikation med open souces tools og PDK’er. Google har betalt - hvorfor og var det mon det som startede chip-krisen?

Om indlægget:
De sidste 20 år har udviklingen indenfor open source software været stor og ikke mindst en vigtig drivkraft. Inden for chip-design har dette ikke være muligt, da adgang til PDK’er (Process development kit) tidligere har været lukket ned med NDA’er. Ingen deling, ingen synergier og ingen innovation.
Google tog denne kamp op for 3 år siden, og vi har i dag et ekspontentiel voksende miljø, som er godt i gang med at bringe innovation tilbage til området.  Hvad har det af betydning for chip-krisen, og er det noget du selv kan bruge i din elektroniske udvikling?

Speaker:
Jørgen Kragh Jakobsen har arbejdet 25 år som chip desiger i startups og globale virksomheder. De sidste 3 år, som selvstændig konsulent, med fokus på open source tools og processer for danske og interantionale kunder.

Tilmeld dig her

14:00-15:00 | Alle bruger cobots!

FRAME STAGE

Danish
Salget af cobots stiger kraftigt, og der kommer hele tiden nye cobots på markedet – i kontrast til traditionelle robotter – som sælger ca. det samme som sidste år.

Om oplægget:
Dette oplæg er for dig, som overvejer at investere i en cobots. Hvis du ikke overvejer at bruge cobots, vil du måske gøre det efter at have hørt om de forskellige fordele der er ved cobots.  

I dette oplæg gennemgår Søren Peter Johansen nemlig de processer som kan automatiseres med cobots, hvilke kompetencer der skal være på plads, samt hvordan du kommer sikkert i mål med dit cobot-projekt. 

Han vil ligeledes vise flere cases med virksomheder, der har haft succes med at indføre cobots i deres produktion. I de forskellige case møder vi forskellige cobots, værktøjer samt ikke mindst forskellige måder at gøre cobot-cellerne sikre på.   

Speaker:
Søren Peter Johansen er faglig leder ved Teknologisk Institut og har beskæftiget med udvikling og implementering af automation- og robotceller i snart 30 år. Nu Teknologisk Institut samt DIRA.

Tilmeld dig her

HALL M

14:00-15:00 | Risikovurdering af maskiner – Hvordan gør du i praksis?

CONFERENCE ROOM M21+22 

Danish
Risikovurdering og ikke mindst risikonedsættelse er nogle af de vigtigste emner inden for maskinsikkerhed og CE-mærkning.  

Ved at udføre en omfattende og systematisk risikovurdering allerede i et tidligt stadie under maskinens design og konstruktion, muliggøres det til sidst at markedsføre en sikker maskine, der lever op til alle maskindirektivets sikkerhedskrav.

Hvilke krav er der jf. lovgivningen til risikovurdering af nye og eksisterende maskiner? Skal der anvendes en fast metode? Og hvordan griber man i det hele taget hele denne proces an?

Bliv klogere på disse spørgsmål og mange flere under denne konference, hvor vi dykker ned i emner som:

 • Lovkrav til risikovurdering

 • Fremgangsmåde for risikovurdering

 • Strategi for risikonedsættelse

 • Krav til dokumentation

Speaker: 
Tom Lorentzen, CMSE® - Certified Machinery Safety Expert (TÜV Nord), CECE - Certified Expert in CE Marking (TÜV Nord), FS Eng (TÜV Rheinland), Machinery Safety Consultant, Pilz Skandinavien K/S

Tilmeld dig her

15:00-16:00 | Cyber Security – Hvad betyder de nye krav for maskinbyggeren?

CONFERENCE ROOM M21+22

Danish
Den kommende Maskinforordning EU 2023/1230 stiller krav til, at maskinbyggeren skal sikre maskinen mod forvanskning (hackerangreb).

Fremover skal maskinbyggeren således både betragte begreberne ”Safety” og ”Security”.

Hidtil har CE-mærkningsprocessen indbefattet det at sikre maskinen, således at personer ikke bliver udsat for uacceptable risici under al anvendelse/omgang med maskinen. Med forordningens nye krav skal det ligeledes sikres, at maskinens styresystemer er tilstrækkeligt immune over for såvel tilsigtet som utilsigtet forvanskning.

Denne konference sætter fokus på betydningen af de nye beskyttelseskrav i maskinforordningen og giver dig et indblik i, hvordan de håndteres og opfyldes. Du kan bl.a. høre mere om:

 • Cyber-sikkerhedsforordning

 • Safety vs. Security

 • Security-processen

Speaker: 
Hans Morten Henriksen, Direktør, Maskinsikkerhed ApS

Tilmeld dig her

HALL J1 - DI PRODUKTION

DI PRODUKTION STAGE

Danish
Flere og flere undersøgelser viser, at vi i fremtiden kommer til at mangle faglært arbejdskraft til den grønne omstilling – op imod 100.000 personer frem mod 2025.

Er du i gang med en faglig uddannelse, og vil du inspireres i retning mod en grøn karriere? 

Kom forbi DI Produktion torsdag d. 5. oktober kl. 14:00-15:00, hvor virksomheder, organisationer og undervisere vil give deres bud på, hvordan en grøn karriere kan se ud for dig. Det sker gennem en paneldebat, som til sidst inviterer dig til at stille dine spørgsmål. Her kan du få svar på alt det, der skal til for, at du kan vælge et grønt job i fremtiden. Panelet belønner det bedste spørgsmål med en præmie.

Speakers:
Mathias Damgaard Mørch, Academy Manager, Green Lab
Sanne Østergaard Nielsen, Lektor ved Erhvervsakademi Aarhus
Ulla Damhøj, Marketing Manager, Eegholm A/S

 

keyboard_arrow_up